wz

Kontakt

Predseda: Ing. Vladimír Tačovský, m: 0911543210
Podpredseda: Martin Krajčovič, m: 0911417328
Adresa: Hlohovecká cesta 104/2, 92041 Leopoldov
Sídlo: Gucmanova ulica, 92041 Leopoldov
E-mail: ltc@leopoldov.sk
Prístup k ihriskám: od Mestského úradu Leopoldov po Gucmanovej ulici
200m smer pevnosť Leopoldov, vpravoZväčšiť mapu