wz

Cenník

1 hodina = 3,5€
voľná permanentka = 40€
(Hráč môže hrať kedykoľvek, ak je voľný kurt. Ak však na kurt príde hráč s permanentkou na určenú hodinu, musí mu ihrisko uvoľniť. Teda hráč s permanentkou na určenú hodinu má prednosť pred hráčom s voľnou permanentkou.)

permanentka na určenú hodinu:
do 14:00hod = 40€
od 14:00 do 20:00 = 60€
v sobotu a v nedeľu = 60€

Upozornenie:

  1. hra na odrazovej stene je bezplatná
  2. deti do 10 rokov môžu na ihrisku hrať zadarmo, ale len v sprievode nehrajúceho dospelého dozoru, a to iba vtedy, keď ihrisko nemajú objednané hráči s permanentkami. Ak na ihrisko príde hráč, ktorý ho má v tom čase objednané, musia deti ihrisko uvoľniť.
  3. na leopoldovských kurtoch sa cez niektoré víkendy uskutočňujú turnaje. LTC Leopoldov poskytne všetkým rekreačným hráčom, ktorí si kúpili permanentku na určitú hodinu cez víkend a počas jej platnosti prebieha turnaj, náhradný termín podľa obojstranne výhodnej dohody.

Povinnosti hráčov:

  1. pred hraním je treba poliať ihrisko
  2. po skončení sú hráči povinní ihrisko pozametať a zamknúť
  3. hráči sú povinní na kurtoch udržovať čistotu

V prípade záujmu o prenájom kurtov alebo o ďalšie informácie volajte:
Vladimír Tačovský 0911543210
Martin Krajčovič 0911417328